Έλεγχος απαλλαγής διδάκτρων σε ΠΜΣ

Δείτε εδώ και εδώ τη σχετική νομοθεσία

Προσοχή: Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή σαν βοηθητικό εργαλείο μόνο. Αν υποβάλετε αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων το αποτέλεσμα εξαρτάται απ΄το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα πρέπει να κατατεθούν.
Συμπληρώστε την παρακάτων φόρμα και ελέγξτε αν μπορείτε να διεκδικήσετε απαλλαγή διδάκτρωνCopyright 2023 - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τεχνική υποστήριξη: didaktra-pms-support [at] aegean [dot] gr