Αιτήσεις απαλλαγής διδάκτρων ΠΜΣ

Δείτε εδώ και εδώ τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

Εγχειρίδιο χρήσης
Οι αιτήσεις απαλλαγής διδάκτρων υποβάλλονται μετά την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και την εγγραφή τους στο ΠΜΣ
Συμπληρώστε, στην παρακάτω φόρμα, τα στοιχεία εισόδου στο σύστημα Nautilus με τα οποία υποβάλατε την αίτησή σας για το ΠΜΣ

Εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης σας στο σύστημα Ναυτίλος


Copyright 2022 - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τεχνική υποστήριξη: didaktra-pms-support [at] aegean [dot] gr